Bijwerkingen van Champix
Champix kopen Nederland

Bijwerkingen


Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Champix. Ze staan in willekeurige volgorde opgenoemd en het betekent niet per definitie dat je last of hinder zult ondervinden van deze mogelijke bijwerkingen.

De meest voorkomende bijwerking van Champix is misselijkheid na inname van de tablet. Sommige mensen voelen zich kortdurig misselijk een ander heeft de hele dag last van misselijkheid en een opgeblazen gevoel. Naast de kans misselijk te worden zijn er ook andere mogelijke bijwerkingen bekend zoals, hoofdpijn, verstopping, slaapproblemen en vreemde dromen. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn o.a. toegenomen eetlust een droge mond en verandering van smaak. Daarnaast zijn bijwerkingen als slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid niet onbekend. Sommige mensen braken als gevolg van de misselijkheid en daarnaast zijn er nog enkele bijwerkingen zoals bijvoorbeeld diarree of juist verstopping en winderigheid.

Als je last hebt van één of meerdere van deze mogelijke bijwerkingen kun je het beste direct op zoek gaan naar een oplossing om de bijwerking(en) te doen stoppen. Lukt het niet om zelf van de bijwerkingen af te komen neem dan eens contact met ons of met je (huis)arts op.